Mikor nem szükséges az energia tanúsítvány?

 1. 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű épületeknél
 2. Évente 4 hónapnál rövidebb, vagy legfeljebb 2 évi használatra szánt épületeknél
 3. Hitéleti rendeltetésű épületek
 4. Jogszabállyal védetté nyilvánított épületek
 5. Jogszabállyal védetté nyilvánított területen lévő épületek
 6. Épületek, ahol a technológiából származó hőnyereség nagyobb 20 W/m2-nél
 7. Épületek, ahol a fűtési idényben több mint 20x légcsere szükséges...
 8. Mezőgazdasági rendeltetésű épületek
 9. Műhely rendeltetésű épületekre
 10. Levegővel felfújt, vagy feszített sátorszerkezetek
 11. Használatba vételi engedélyt megelőző tulajdon-átruházás esetén
 12. Ha ugyanabban az ingatlanban résztulajdonnal rendelkező tulajdonos szerez ellenérték fejében további tulajdonrészt
 13. A hitelszerződésből eredő kötelezettségeinek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény hatálya alá tartozó tulajdonosváltás és béebeadás esetén.